دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی

عنوان تاریخ
:. مهلت ارسال مقالات 1401/07/01 125 روز
:. اعلام نتایج داوری مقالات 1401/07/30 154 روز
:. تاریخ برگزاری کنفرانس 1401/08/25 179 روز
وضعیت : فعال

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی

عنوان تاریخ
:. مهلت ارسال مقالات 1399/07/01
:. مهلت ارسال مقالات (تمدید شد) 1399/07/25
:. اعلام نتایج داوری 1399/08/01
:. تاریخ برگزاری کنفرانس 1399/08/21
وضعیت : پایان یافته